Ubezpieczenie zarządcy nieruchomości

Ubezpieczenie zarządcy nieruchomości ze strony iexpert.pl, to niezwykle istotna sprawa. Praca każdego zarządcy wiąże się z wieloma ryzykami. Zarządca oprócz profesjonalnego zarządzania, administrowania, obsługą księgową i prawną prowadzi także nadzór techniczny nad powierzonymi mu nieruchomościami.

W zasadzie wszystkie działania zarządcy narażone są na wywołanie niezadowolenia klientów, którzy mogą chcieć pociągnąć go do odpowiedzialności karnej czy finansowej. Błędy w zarządzaniu mogą się wiązać z poniesieniem przez właścicieli nieruchomości wymiernych strat, nawet prowadzących do obniżenia wartości nieruchomości.

Odpowiedzialność zarządcy

Najważniejsza odpowiedzialność ciążąca na zarządcy, to odpowiedzialność związana z bezpieczeństwem. Przypadki losowe, gdy wskutek jakiegoś zaniedbania doszło do wypadku wiążą się z dużymi problemami, wypłatą odszkodowań. Zarządca najczęściej jest pociągany do odpowiedzialności za sprawy wynikające z przepisów budowlanych, ponieważ odpowiada m.in. za:

  • terminowe przeprowadzanie przeglądów stanu nieruchomości i urządzeń, które stanowią jej wyposażenie;
  • wyszukiwanie usługodawców,
  • bieżącą konserwację , utrzymanie czystości,
  • ubezpieczenie obiektu,
  • sprawne usuwanie pojawiających się awarii,
  • organizację remontów, modernizację budynków,
  • wybór najkorzystniejszych ofert, wykonawców.

Obszar zarządzania nieruchomościami jest tak duży i nieprzewidywalny, że należy być przygotowanym na różne niespodzianki. Ustawodawca nie bez powodu nałożył obowiązkowe ubezpieczenie zarządcy nieruchomości. W ramach polisy ubezpieczeniem objęte są także osoby zatrudnione przez zarządcę nieruchomości, na umowę o pracę lub umowę zlecenie. Ubezpieczenie przenosi odpowiedzialność za szkody na ubezpieczyciela, do sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia. Minimalna kwota ubezpieczenia ustalona Rozporządzeniem Ministra Finansów to 50 tys. euro.